top of page

Over ons

In november 2013 is het fundament gelegd voor Wooncollecief REMISE. Brainstormend over de toekomst hebben de grondleggers het idee opgevat om voor de toekomst een gemeenschappelijk woonproject te starten. De groep noemde zich "Widt", wat staat voor "Wonen in de toekomst" In de loop der jaren is de groep gegroeid en veranderd. Met steun van Kilimanjaro zijn vele locaties zijn onderzocht, er is fanatiek gelobbyd  bij de gemeente Tilburg. Er is uitgebreid nagedacht over wensen en ideeën en die zijn vastgelegd in onze "Missie en "visie" In 2023 kregen we de mogelijkheid om van Triborgh grond te kopen in het "Fabriekskwartier" in Tilburg. We zijn toen een  haalbaarheidsonderzoek gestart om te kijken of het financieel haalbaar is en hoe we ook huurders bij de groep kunnen betrekken. Het oprichten van een Wooncoöperatie hebben wij uitgebreid onderzocht, maar is zonder steun niet haalbaar gebleken.

In februari 2024 is ons haalbaarheidsonderzoek positief afgerond en nu gaan we van start in Fabriekskwartier in Tilburg. Wij gaan 24 appartementen, met mogelijk 2 maisonnettes, een gemeenschappelijke huiskamer met keuken, een wasserette, klusruimte en fietsenberging bouwen rond een gemeenschappelijke tuin. De vorm van het gebouw, met de galerij en ingang van de appartementen aan de binnenzijde  is ook al een uitnodiging voor ontmoeting, voor interactief zijn.
 

De meeste leden van de huidige groep zijn senioren, maar er is zeker plaats voor jongere bewoners. Het doel is zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, samen activiteiten te ontplooien, zoals inspirerende gesprekken voeren, tuinieren, muziek maken, etc. Goed nabuurschap en onderlinge hulp kunnen de zelfredzaamheid versterken en de onderlinge betrokkenheid bevorderen. Kortom; participatie in de praktijk!

 

IMG20220317173803_LR.jpg
brainstorm_edited.jpg
Missie en visie

'Prettig wonen met mensen in een fijne omgeving en in onderlinge betrokkenheid'

Missie 

  • Wooncollectief  REMISE creëert een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij we bewust kiezen om met elkaar te wonen. Iedereen heeft een eigen zelfstandige appartement c.q. woning en daarnaast hebben we gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes die we met elkaar delen. Ook het delen van spullen zoals bijvoorbeeld gereedschap en auto’s behoort tot de mogelijkheden 

  • We streven naar het bevorderen van sociale activiteiten, wederzijdse hulp en een gevoel van verbondenheid tussen de bewoners. Om dit te bevorderen is het meedoen aan de werkzaamheden, vergaderingen, beslissingen van de groep dan ook een uitgangspunt. De besluitvorming is gebaseerd op de sociocratische methode. Zó samenwonen vraagt om de vaardigheid van feedback geven en ontvangen.

  • Goed nabuurschap en onderlinge hulp versterken zelfredzaamheid en bevorderen de onderlinge betrokkenheid. Kortom; participatie in de praktijk! 

  • We willen een inclusieve groep  met diverse leeftijden.

  • We gaan duurzaam wonen. Zowel bouwen als leven willen we zo duurzaam mogelijk doen.

  • We kiezen voor het centrum van Tilburg om ook betrokken te zijn bij het gebeuren in de stad.

 

Visie 

Om dit alles te bereiken willen we max. 24 wooneenheden bouwen - in het centrum van Tilburg - met daarbij gemeenschappelijke ruimtes zoals een huiskamer, een wasserette, een fietsenhok, een klusruimte en een tuin. Door het aanbieden van deze ruimtes creëren we kansen voor ontmoeting, samenwerking en het opbouwen van vriendschappen. Het wordt een plek waar je je buren echt kent en tegelijkertijd ook je privacy hebt. Waar je laagdrempelig anderen kunt ontmoeten en waar betrokkenheid verder reikt dan je eigen woning. Kortom een plek waar je je thuis voelt. 

 

Kernwaarden:

1 Gezamenlijkheid.  
Gemeenschappelijk wonen: een project waarin we elkaar kennen, voorzieningen delen en gezamenlijke zorg voor elkaar, de leefomgeving en de buurt, dragen. 

2  Duurzaam wonen.
We streven naar zo duurzaam mogelijk bouwen en naar nul op de meter appartementen c.q. woningen. In ons dagelijks leven belasten we het milieu zo min mogelijk.

3 Inclusiviteit.
Iedereen die onze missie en visie deelt is welkom.

bottom of page